شاخص آلودگی هوای مناطق تهران، امروز ۱۸ فروردین ۱۴۰۲

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های باقرشهر با شاخص ۱۰۶، پاکدشت با شاخص ۱۱۸، پیشوا با شاخص ۱۱۰، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۱۸، رباط‌کریم با شاخص ۱۳۹، قرچک با شاخص ۱۳۹، منطقه ۱۵ با شاخص ۱۲۷ و ورامین با شاخص ۱۱۶ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

همچنین سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های شریف منطقه دو با شاخص ۷۷، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۹۲، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۷۳، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۶۹، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۶۱، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۶۳، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۵۹، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۶۵، شهریار با شاخص ۶۰، علم و صنعت با شاخص ۶۲، قائم با شاخص ۸۳، قدس با شاخص ۵۳، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۶۴، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۶۵ و ملارد با شاخص ۹۳ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۴۵، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۴۵ و شهرداری منطقه دو با شاخص ۴۳ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/652918/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B8-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _جمعه هیجدهم فروردین‌ماه_ به شرح زیر است:

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های بزرگراه محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۵۳، اسلام‌شهر با شاخص ۸۴، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۵۶، امام خمینی با شاخص ۶۲، باغستان شهریار با شاخص ۸۰، پارک رازی با شاخص ۷۱، پاسداران با شاخص ۷۸، پونک با شاخص ۵۵، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۷۵، تربیت‌مدرس منطقه شش با شاخص ۶۴، چشمه با شاخص ۷۳، دانشگاه تهران با شاخص ۷۵، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۵۳، ژئوفیزیک با شاخص ۶۸، سلامت با شاخص ۹۴ و شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۶۶ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.