شاخص آلودگی هوای مناطق تهران، امروز ۲۰ فروردین ۱۴۰۲

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/653337/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۶۲، بزرگراه محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۶۹، اسلام‌شهر با شاخص ۶۳، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۶۲، باغستان شهریار با شاخص ۸۴، باقرشهر با شاخص ۹۹، پارک رازی با شاخص ۹۳، پونک با شاخص ۶۶، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۸۰، تربیت‌مدرس منطقه شش با شاخص ۷۸، دانشگاه تهران با شاخص ۹۱، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۹۵، دماوند با شاخص ۹۰، ژئوفیزیک با شاخص ۸۱، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۸۴ و سلامت با شاخص ۹۸ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۵۸ و شهریار با شاخص ۲۰۰ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

همچنین سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۹۱، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۸۳، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۹۶، شهرداری منطقه دو با شاخص ۶۴، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۶۹، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۷۳، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۶۵، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۷۲، علم و صنعت با شاخص ۸۸، قدس با شاخص ۶۱، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۶۳، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۵۹، میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۷۹ و ورامین با شاخص ۵۸ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد. ایستگاه شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۴۸ در وضعیت هوای پاک (سبز) است.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های پاسداران با شاخص ۱۱۰، پاکدشت با شاخص ۱۲۰، پیشوا با شاخص ۱۰۶، چشمه با شاخص ۱۲۰، رباط‌کریم با شاخص ۱۲۱، شریف منطقه دو با شاخص ۱۰۳، قرچک با شاخص ۱۴۱، ملارد با شاخص ۱۰۹ و منطقه ۱۵ با شاخص ۱۱۹ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _یکشنبه بیستم فروردین‌ماه_ به شرح زیر است: