شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز دوم دی‌ماه

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۱۱۷، پاسداران با شاخص ۱۲۰، شهریار با شاخص ۱۱۷ و قرچک با شاخص ۱۱۲ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های باقرشهر با شاخص ۱۵۲ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _جمعه دوم دی‌ماه_ به شرح زیر است:

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۵۹، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۷۵، شهرداری منطقه دو با شاخص ۷۵، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۶۶، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۸۰، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۶۱، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۸۸، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۸۸، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۶۷، علم و صنعت با شاخص ۸۷، قائم با شاخص ۹۵، ملارد با شاخص ۸۷، منطقه ۱۵ با شاخص ۸ و ورامین با شاخص ۷۴ در وضعیت هوای سالم، قابل قبول (زرد) قرار دارد.

همچنین وضعیت کیفیت هوا در ایستگاه‌های تهران پارک شکوفه با شاخص ۸۰، چشمه با شاخص ۷۷، دانشگاه تهران با شاخص ۵۸، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۶۳، دماوند با شاخص ۶۷، رباط‌کریم با شاخص ۸۴، ژئوفیزیک با شاخص ۶۵ و ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۹۲، سلامت با شاخص ۸۷ و شادآباد با شاخص ۸۵، شریف منطقه دو با شاخص ۸۲ در وضعیت هوای سالم (زرد) است.

دستگاه سنجش کیفیت هوای در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۵۸، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۸۹، امام خمینی با شاخص ۶۳، پارک رازی با شاخص ۷۱، پاکدشت با شاخص ۷۴، پردیس با شاخص ۶۶، پونک با شاخص ۷۳، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۶۸، پیشوا با شاخص ۶۲ و تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۷۰ در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/628587/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87

کیفیت هوا در ایستگاه‌های اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۲۹، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۲۹، قدس با شاخص ۴۴، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۴۴ و میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۴۴ در وضعیت هوای پاک (سبز) است.