شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز سوم بهمن‌ماه

همچنین وضعیت کیفی هوا در ایستگاه‌های شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۱۶۷، شهرداری منطقه دو با شاخص ۱۵۳، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۱۶۵، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۱۵۹، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۷۲، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۱۶۹، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۱۵۳، علم و صنعت با شاخص ۱۵۹، قائم با شاخص ۱۵۵، قرچک با شاخص ۱۶۹، منطقه ۱۵ با شاخص ۱۷۳ و ورامین با شاخص ۱۷۲ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

کیفیت هوا در ایستگاه‌های اقدسیه منطقه یک با شاخص ۱۲۱، باغستان شهریار با شاخص ۱۱۴، پونک با شاخص ۱۳۳، چشمه با شاخص ۱۰۵، دانشگاه تهران با شاخص ۱۲۵، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۱۲۳، رباط‌کریم با شاخص ۱۰۸، ژئو فیزیک با شاخص ۱۰۳، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۱۳۹، شهریار با شاخص ۱۴۷، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۱۲۳ و ملارد با شاخص ۱۲۸ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

امروز دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۱۵۷، امام خمینی با شاخص ۱۵۵، پارک رازی با شاخص ۱۶۹، پاسداران با شاخص ۱۶۲، پاکدشت با شاخص ۱۵۴، پردیس با شاخص ۱۵۶، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۱۵۸، پیشوا با شاخص ۱۵۳، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۱۵۶، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۶۴، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۱۵۴، سلامت با شاخص ۱۷۱، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۱۶۹ و شریف منطقه دو با شاخص ۱۶۱ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _یکشنبه، سوم بهمن‌ماه_ به شرح زیر است:

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/635901/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۹۲، اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۷۷، دماوند با شاخص ۹۲، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۷۹، قدس با شاخص ۶۹ و میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۸۲ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.