شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز یکم دی‌ماه

امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه قرچک با شاخص ۱۵۷ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) است.

همچنین وضعیت سنجش کیفیت هوای در ایستگاه‌های شریف منطقه دو با شاخص ۶۸، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۶۶، شهرداری منطقه دو با شاخص ۶۴، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۶۹، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۵۲، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۵۳، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۷۵، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۶۶، شهریار با شاخص ۱۰۰، علم و صنعت با شاخص ۹۵، قائم با شاخص ۸۴، منطقه ۱۵ با شاخص ۷۲، میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۵۲ و ورامین با شاخص ۸۶ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/628460/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D9%85-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87

دستگاه سنجش کیفیت هوای در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۸۰، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۷۲، امام خمینی با شاخص ۵۷، پارک رازی با شاخص ۶۸، پاکدشت با شاخص ۸۵، پردیس با شاخص ۷۱، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۶۶، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۶۳، تهران پارک شکوفه با شاخص ۷۷، چشمه با شاخص ۷۱، دانشگاه تهران با شاخص ۶۲، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۶۴، دماوند با شاخص ۷۷، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۸۶ و شادآباد با شاخص ۸۱ در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _پنجشنبه یکم دی‌ماه_ به شرح زیر است:

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های باقرشهر با شاخص ۱۴۹، پاسداران با شاخص ۱۱۰، پیشوا با شاخص ۱۰۸، رباط‌کریم با شاخص ۱۰۳، سلامت با شاخص ۱۳۰، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۰۲ و ملارد با شاخص ۱۴۰ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۴۲، اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۴۴، ژئوفیزیک با شاخص ۴۰، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۲۲، قدس با شاخص ۲۹ و مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۳۴ در وضعیت هوای پاک (سبز) است.