شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۱۰ فروردین ۱۴۰۲

همچنین دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های شریف منطقه دو با شاخص ۴۵، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۴۳، شهرداری منطقه دو با شاخص ۵۰، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۳۷، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۳۸، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۲۰، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۲۵، شهریار با شاخص ۵۰، قدس با شاخص ۲۱، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۳۲، میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۳۳و ورامین با شاخص ۲۵ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اقدسیه منطقه یک با شاخص ۵۵، باقرشهر با شاخص ۵۸، پاسداران با شاخص ۸۸، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۵۳، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۵۲، تهران پارک شکوفه با شاخص ۷۱، دانشگاه تهران با شاخص ۵۲، رباط‌کریم با شاخص ۷۶، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۷۳، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۷۵، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۵۴، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۵۴، علم و صنعت با شاخص ۵۵، قائم با شاخص ۸۲، قرچک با شاخص ۹۲، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۵۳، ملارد با شاخص ۵۵ و منطقه ۱۵ با شاخص ۸۰ در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _پنجشنبه دهم فرودین‌ماه ۱۴۰۲_ به شرح زیر است:

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه پیشوا با شاخص ۱۱۸ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/651168/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی ساز با شاخص ۲۶، بزرگراه محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۲۳، اسلام‌شهر با شاخص ۳۷، امام خمینی (ره) با شاخص ۵۰، پارک رازی با شاخص ۴۳، پونک با شاخص ۳۲، چشمه با شاخص ۳۶، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۳۶، دماوند با شاخص ۴۱، ژئوفیزیک با شاخص ۴۸، سلامت با شاخص ۴۴ و شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۳۵ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.