شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۹۶، امام خمینی با شاخص ۵۵، پارک رازی با شاخص ۶۱، پاکدشت با شاخص ۷۲، پردیس با شاخص ۸۴، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۷۰، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۸۷، چشمه با شاخص ۷۳، دانشگاه تهران با شاخص ۸۷، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۷۳، ژئوفیزیک با شاخص ۶۰، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۷۰، سلامت با شاخص ۸۵، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۶۰ و شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۷۹ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/664721/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۴۲، بزرگراه محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۳۶، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۵۰، پونک با شاخص ۳۳، دماوند با شاخص ۳۲، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۴۶ و گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۳۹ در وضعیت هوای پاک (سبز) است.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های پاسداران با شاخص ۱۰۷، پیشوا با شاخص ۱۱۵، رباط‌کریم با شاخص ۱۱۳ و شریف منطقه دو با شاخص ۱۱۷ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

همچنین سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۶۸، شهرداری منطقه دو با شاخص ۶۰، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۵۹، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۷۳، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۶۰، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۸۶، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۸۶، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۶۵، علم و صنعت با شاخص ۶۴، قائم با شاخص ۹۶، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۶۸، ملارد با شاخص ۹۰، منطقه ۱۵ با شاخص ۸۸ و میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۶۳ وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران با شاخص ۷۴ سالم امروز _پنجشنبه یازدهم خردادماه_ به شرح زیر است:

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های باقرشهر با شاخص ۱۵۵، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۶۳، قرچک با شاخص ۱۶۰ و ورامین با شاخص ۱۶۰ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.