شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۱۱ آبان‌ماه

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های باغستان شهریار با شاخص ۱۹، سلامت با شاخص ۲۵ و لواسانات با شاخص ۲۴ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه باقرشهر با شاخص ۱۵۲، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۵۳، شریف منطقه دو با شاخص ۱۵۴ و شهرداری منطقه چهار یا شاخص ۱۵۷ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک است.


منبع: https://www.imna.ir/news/616407/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _سه‌شنبه دهم آبان‌ماه_ به شرح زیر است:

همچنین ایستگاه‌های ژئو فیزیک با شاخص ۸۸، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۷۸، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۸۶، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۷۱، شهرداری منطقه دو با شاخص ۷۲، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۹۸، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۸۹، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۵۵، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۹۰، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۵۲، شهریار با شاخص ۸۲، قائم با شاخص ۸۱، قرچک با شاخص ۹۹، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۵۴، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۷۵، ملارد با شاخص ۷۹، میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۶۷ و منطقه ۱۵ با شاخص ۸۸ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

آتی‌ساز با شاخص ۵۴، اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۶۹، اسلام شهر با شاخص ۹۷، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۵۳، پارک رازی با شاخص ۹۰، پردیس با شاخص ۸۶، پونک با شاخص ۶۹، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۹۶، چشمه با شاخص ۷۴، دانشگاه تهران با شاخص ۸۱، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۷۸ و رباط کریم با شاخص ۸۳ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

وضعیت ایستگاه‌های امام خمینی با شاخص ۱۰۳، پاسداران با شاخص ۱۰۴، پاکدشت با شاخص ۱۱۸، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۱۰۶، دماوند با شاخص ۱۳۹، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۱۴۱ و شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۰۳ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.