شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۱۲ آبان‌ماه

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _پنجشنبه دوازدهم آبان‌ماه_ به شرح زیر است:

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۳۴، اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۳۵، چشمه با شاخص ۳۴، سلامت با شاخص ۴۴، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۳۰، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۳۹ و لواسانات با شاخص ۲۱ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

وضعیت ایستگاه‌های پارک رازی با شاخص ۱۰۸، شریف منطقه دو با شاخص ۱۱۹، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۱۰۲، قرچک با شاخص ۱۴۳ و ملارد با شاخص ۱۳۴ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اقدسیه منطقه یک با شاخص ۶۷، باغستان شهریار با شاخص ۹۰، پردیس با شاخص ۷۱، پونک با شاخص ۵۱، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۷۸، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۸۰، ژئو فیزیک با شاخص ۷۵، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۷۲، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۹۸، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۸۲، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۶۴، شهرداری منطقه دو با شاخص ۶۰، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۵۷ و شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۸۱، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۷۱، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۹۹، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۵۱، شهریار با شاخص ۹۷، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۵۱ و میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۵۹ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک است.


منبع: https://www.imna.ir/news/616605/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B2-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87