شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۱۳ آبان‌ماه

وضعیت ایستگاه‌های اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۶۳، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۵۶، امام خمینی با شاخص ۹۲، باغستان شهریار با شاخص ۷۱، پارک رازی با شاخص ۸۳، پاسداران با شاخص ۸۰، پردیس با شاخص ۵۶، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۹۳، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۸۷، دانشگاه تهران با شاخص ۷۱، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۷۰، دماوند با شاخص ۹۶ و رباط کریم با شاخص ۸۰ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

همچنین ژئو فیزیک با شاخص ۸۵، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۶۰، شهرداری منطقه دو با شاخص ۶۲، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۸۹، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۸۷، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۶۱، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۵۴، شهریار با شاخص ۷۲، علم و صنعت با شاخص ۶۴، قائم با شاخص ۱۰۰، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۸۹، ملارد با شاخص ۷۲ و میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۶۶ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک است.


منبع: https://www.imna.ir/news/616812/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B3-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۴۶، پونک با شاخص ۵۰، چشمه با شاخص ۴۵، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۴۸، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۳۶ و لواسانات با شاخص ۲۳ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

وضعیت ایستگاه‌های باقرشهر با شاخص ۱۶۳، سلامت با شاخص ۱۵۳، شریف منطقه دو با شاخص ۱۵۶ و شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۵۷ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۱۱۵، پاکدشت با شاخص ۱۲۵، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۳۵، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۱۱۵، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۱۴۱، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۱۲۲، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۱۰۵، قرچک با شاخص ۱۳۲ و منطقه ۱۵ با شاخص ۱۱۶ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _جمعه سیزدهم آبان‌ماه_ به شرح زیر است: