شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۱۴ بهمن‌ماه

امروز دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه پاسداران با شاخص ۱۰۲ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

همچنین کیفیت هوا در ایستگاه‌های ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۴۱، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۳۹، شهر ری منطقه ۲۰ با شاخص ۳۶، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۴۲، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۴۱، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۳۷، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۵۰، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۳۴، قائم با شاخص ۴۱، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۳۳، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۲۲ و منطقه ۱۵ با شاخص ۳۵ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۲۸، بزرگراه محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۳۱، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۵۰، امام‌خمینی با شاخص ۴۱، پونک با شاخص ۳۸، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۳۳، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۳۱، چشمه با شاخص ۴۰، دانشگاه تهران با شاخص ۴۶، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۵۰ و ژئو فیزیک با شاخص ۳۴ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _جمعه، چهاردهم بهمن‌ماه_ به شرح زیر است:

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/638602/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B4-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87

همچنین کیفیت هوا در ایستگاه‌های سلامت با شاخص ۵۸، شریف منطقه دو با شاخص ۶۱، شهرداری منطقه دو با شاخص ۵۸، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۷۲، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۶۳، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۵۹، علم و صنعت با شاخص ۵۳، ملارد با شاخص ۵۷ و ورامین با شاخص ۵۴ در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۵۲، باغستان شهریار با شاخص ۵۵، باقرشهر با شاخص ۶۴، پارک رازی با شاخص ۷۳، پاکدشت با شاخص ۶۷، پردیس با شاخص ۶۷، پیشوا با شاخص ۶۴، تهران پارک شکوفه با شاخص ۵۹، دماوند با شاخص ۵۷ و رباط‌کریم با شاخص ۶۱ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.