شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

امروز دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۱۴ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/658965/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

همچنین سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های شهرداری منطقه دو با شاخص ۴۲، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۴۹، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۴۸، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۴۶، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۲۵، قائم با شاخص ۴۵، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۳۴، لواسانات با شاخص ۱۸، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۴۴، ملارد با شاخص ۳۲ و میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۴۲ در وضعیت هوای پاک (سبز) است.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۳۸، بزرگراه محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۴۹، اسلام‌شهر با شاخص ۲۶، باغستان شهریار با شاخص ۱۶، پردیس با شاخص ۴۸، پونک با شاخص ۲۸، پیشوا با شاخص ۴۹، چشمه با شاخص ۳۸، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۴۴، دماوند با شاخص ۳۱، سلامت با شاخص ۵۰ در وضعیت هوای پاک (سبز) است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت‌ماه_ به شرح زیر است:

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اقدسیه منطقه یک با شاخص ۵۲، امام‌خمینی با شاخص ۵۱، باقرشهر با شاخص ۵۵، پارک رازی با شاخص ۷۸، پاسداران با شاخص ۶۹، پاکدشت با شاخص ۶۴، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۵۹، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۵۱، دانشگاه تهران با شاخص ۶۲، رباط‌کریم با شاخص ۷۵، ژئوفیزیک با شاخص ۵۱ و ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۶۳ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

همچنین سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۵۹، شریف منطقه دو با شاخص ۶۵، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۵۲، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۶۵، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۷۱، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۵۵، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۶۹، علم و صنعت با شاخص ۶۳، قرچک با شاخص ۹۳، منطقه ۱۵ با شاخص ۷۵ و ورامین با شاخص ۶۰ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.