شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۱۴ آبان‌ماه

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۴۹، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۴۷، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۴۴ و لواسانات با شاخص ۲۷ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _شنبه چهاردهم آبان‌ماه_ به شرح زیر است:

همچنین ایستگاه‌های شریف منطقه دو با شاخص ۱۵۰، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۱۱۰، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۱۰۶، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۰۹، شهریار با شاخص ۱۲۷، علم و صنعت با شاخص ۱۰۴، قائم با شاخص ۱۰۵، قرچک با شاخص ۱۴۱ و ملارد با شاخص ۱۱۹ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

همچنین ایستگاه‌های ژئو فیزیک با شاخص ۶۸، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۶۳، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۹۷، شهرداری منطقه دو با شاخص ۶۹، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۶۵، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۹۵، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۷۱، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۸۸ و میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۸۳ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های باغستان شهریار با شاخص ۱۳۳، پاسداران با شاخص ۱۲۳، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۱۰۲، دماوند با شاخص ۱۲۴، رباط کریم با شاخص ۱۰۷، سلامت با شاخص ۱۰۹ و شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۱۱۴ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

وضعیت ایستگاه‌های اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۵۲، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۷۴، امام خمینی با شاخص ۸۱، پارک رازی با شاخص ۹۴، پاکدشت با شاخص ۸۸، پردیس با شاخص ۶۴، پونک با شاخص ۶۹، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۸۸، چشمه با شاخص ۵۳، دانشگاه تهران با شاخص ۸۰ و دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۵۷ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک است.


منبع: https://www.imna.ir/news/617033/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87

وضعیت ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۱۵۴، باقرشهر با شاخص ۱۷۲، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۵۲ و منطقه ۱۵ با شاخص ۱۵۹ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.