شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۱۵ آبان‌ماه

وضعیت ایستگاه‌های اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۵۸، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۷۲، امام خمینی با شاخص ۵۶، باغستان شهریار با شاخص ۸۷، پارک رازی با شاخص ۶۵، پاسداران با شاخص ۹۲، پاکدشت با شاخص ۹۳، پردیس با شاخص ۶۱، پونک با شاخص ۵۵، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۹۷، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۹۸، دانشگاه تهران با شاخص ۷۹، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۵۷ و دماوند با شاخص ۸۰ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۱۱۵، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۲۳، شریف منطقه دو با شاخص ۱۴۱، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۱۱۰ و شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۱۵ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

وضعیت ایستگاه باقرشهر با شاخص ۱۶۵ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

همچنین ایستگاه‌های رباط کریم با شاخص ۸۶، ژئو فیزیک با شاخص ۸۹، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۵۷، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۹۷، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۹۹، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۸۹، شهرداری منطقه دو با شاخص ۷۱، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۹۵، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۷۵، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۵۶، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۹۸، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۶۳، شهریار با شاخص ۶۹، علم و صنعت با شاخص ۶۸، قائم با شاخص ۹۳، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۶۶، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۹۳، ملارد با شاخص ۹۶، منطقه ۱۵ با شاخص ۸۲ و میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۶۴ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _یکشنبه پانزدهم آبان‌ماه_ به شرح زیر است:

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۴۲، چشمه با شاخص ۴۲، قرچک با شاخص ۳۷ و لواسانات با شاخص ۲۷ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/617339/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B5-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87