شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۱۵ دی‌ماه

امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۱۵۱، باقرشهر با شاخص ۱۶۱، پارک رازی با شاخص ۱۶۲، پاسداران با شاخص ۱۶۱، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۱۵۱، پیشوا با شاخص ۱۵۸، سلامت با شاخص ۱۷۶، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۱۵۶، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۱۵۳، شهرداری منطقه دو با شاخص ۱۵۲، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۱۵۵، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۵۳، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۱۵۴، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۱۵۳، شهریار با شاخص ۱۶۳، قرچک با شاخص ۱۵۱ و ملارد با شاخص ۱۶۴ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/631610/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B5-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اقدسیه منطقه یک با شاخص ۱۰۵، امام‌خمینی با شاخص ۱۰۹، باغستان شهریار با شاخص ۱۳۰، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۱۳۷، چشمه با شاخص ۱۰۵، دماوند با شاخص ۱۰۴، رباط‌کریم با شاخص ۱۰۴، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۱۲۵، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۱۴۵، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۱۴۴، علم و صنعت با شاخص ۱۳۸، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۱۱۴و منطقه ۱۵ با شاخص ۱۱۲ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _ پنجشنبه پانزدهم دی‌ماه_ به شرح زیر است:

سنجش کیفی هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۷۱، اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۵۳، پردیس با شاخص ۹۳، پونک با شاخص ۹۶، تهران پارک شکوفه با شاخص ۶۱، دانشگاه تهران با شاخص ۶۲، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۸۲، ژئوفیزیک با شاخص ۹۱، شریف منطقه دو با شاخص ۶۸، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۸۰، قائم با شاخص ۹۰، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۹۷، میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۷۲ و و ورامین با شاخص ۶۴ در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) قرار دارد.