شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۱۵ بهمن‌ماه

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/638743/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B5-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۵۵، باغستان شهریار با شاخص ۷۲، باقرشهر با شاخص ۷۸، پارک رازی با شاخص ۸۰، پاسداران با شاخص ۸۱، پاکدشت با شاخص ۶۶، پردیس با شاخص ۵۵، تهران پارک شکوفه با شاخص ۸۳، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۵۶، رباط‌کریم با شاخص ۷۰، ژئو فیزیک با شاخص ۵۱ و ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۵۵ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _شنبه، پانزدهم بهمن‌ماه_ به شرح زیر است:

همچنین کیفیت هوا در ایستگاه‌های شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۵۵، شریف منطقه دو با شاخص ۵۹، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۵۶، شهرداری منطقه دو با شاخص ۵۲، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۶۶، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۶۵، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۶۷، علم و صنعت با شاخص ۶۴، قائم با شاخص ۷۳، ملارد با شاخص ۶۵، منطقه ۱۵ با شاخص ۷۵ و روامین با شاخص ۶۲ در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۲۷، بزرگراه محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۲۶، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۳۳، پونک با شاخص ۵۰، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۳۷، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۵۰، دانشگاه تهران با شاخص ۴۳، دماوند با شاخص ۵۰، سلامت با شاخص ۵۰، شهر ری منطقه ۲۰ با شاخص ۴۵، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۳۷، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۳۸، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۳۷، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۳۴، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۵۰ و مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۴۴ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

امروز دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه پیشوا با شاخص ۱۰۳ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.