شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۱۵ فروردین ۱۴۰۲

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۰۴، رباط‌کریم با شاخص ۱۳۸، قائم با شاخص ۱۳۴ و منطقه ۱۵ با شاخص ۱۱۶ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۵۸، امام خمینی (ره) با شاخص ۶۴، باقرشهر با شاخص ۷۹، پارک رازی با شاخص ۸۰، پاسداران با شاخص ۸۱، پاکدشت با شاخص ۶۱، پونک با شاخص ۶۰، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۵۷، پیشوا با شاخص ۸۰، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۶۲، دانشگاه تهران با شاخص ۶۹، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۷۷، دماوند با شاخص ۵۸، ژئوفیزیک با شاخص ۵۸، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۵۴، سلامت با شاخص ۸۰ و شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۷۵ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

همچنین دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های شریف منطقه دو با شاخص ۶۵، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۵۴، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۷۹، شهرداری منطقه دو با شاخص ۶۹، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۵۵، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۵۷، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۷۲، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۶۷، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۵۹، شهریار با شاخص ۵۸، علم و صنعت با شاخص ۶۱، قرچک با شاخص ۹۲، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۷۷ و ملارد با شاخص ۶۰ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/652193/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B5-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۳۹، بزرگراه محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۳۵، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۴۴، چشمه با شاخص ۳۸، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۳۵، قدس با شاخص ۲۸، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۴۷، میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۴۷ و ورامین با شاخص ۳۳ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _سه‌شنبه پانزدهم فروردین‌ماه_ به شرح زیر است: