شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _جمعه پانزدهم اردیبهشت‌ماه_ به شرح زیر است:

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های امام‌خمینی با شاخص ۵۷، باقرشهر با شاخص ۵۶، پارک رازی با شاخص ۶۳، پاسداران با شاخص ۷۷، پاکدشت با شاخص ۹۲، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۶۴، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۶۷، دانشگاه تهران با شاخص ۵۶، رباط‌کریم با شاخص ۶۲، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۵۷، سلامت با شاخص ۶۸، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۷۲ و شریف منطقه دو با شاخص ۷۲ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/659173/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

امروز دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۳۲ و قرچک با شاخص ۱۳۳ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۳۲، اسلام‌شهر با شاخص ۲۲، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۴۵، پردیس با شاخص ۵۰، پونک با شاخص ۴۷، پیشوا با شاخص ۵۰، چشمه با شاخص ۴۱، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۳۹، دماوند با شاخص ۳۶، ژئوفیزیک با شاخص ۴۰، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۴۹، شهرداری منطقه دو با شاخص ۴۶، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۴۴، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۴۳، قدس با شاخص ۱۷، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۳۵، ملارد با شاخص ۳۱ و میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۴۴ در وضعیت هوای پاک (سبز) است.

همچنین سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۵۶، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۷۵، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۵۲، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۵۳، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۶۹، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۶۹، علم و صنعت با شاخص ۵۵، قائم با شاخص ۶۷، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۶۰، منطقه ۱۵ با شاخص ۹۶ و ورامین با شاخص ۵۳ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.