شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۱۵ آبان

به گزارش خبرنگار ایمنا، سنجش کیفیت هوا امروز _دوشنبه پانزدهم آبان‌_ در ایستگاه قرچک با شاخص ۲۰۸ در وضعیت بسیار ناسالم (بنفش) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/701910/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B5-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۱۲۵، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۱۱۳، پارک رازی با شاخص ۱۲۴، سلامت با شاخص ۱۰۲، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۱۱۶، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۱۱۰، علم و صنعت با شاخص ۱۳۴، فرمانداری شهرری با شاخص ۱۲۵، لواسانات با شاخص ۱۴۹، ملارد با شاخص ۱۲۳، منطقه ۱۵ با شاخص ۱۰۶ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۶۲، امام خمینی با شاخص ۸۴، پاسداران با شاخص ۷۳، پردیس با شاخص ۸۲، پونک با شاخص ۵۷، پیشوا با شاخص ۸۶، چشمه با شاخص ۵۱، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۹۰، رباط‌کریم با شاخص ۵۶، ژئوفیزیک با شاخص ۶۳، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۷۹، شهرداری منطقه دو با شاخص ۹۵، شهرداری چهار با شاخص ۸۴، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۶۲، شهریار با شاخص ۹۴، قدس با شاخص ۷۷، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۶۵ و میدان مفتح منطقه ۹ با شاخص ۹۷ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های پاکدشت با شاخص ۱۶۸، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۱۷۷، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۱۵۷، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۶۴، دانشگاه تهران با شاخص ۱۶۵، دماوند با شاخص ۱۶۲، شریف منطقه دو با شاخص ۱۵۵، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۱۶۴، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۷۱، قائم با شاخص ۱۵۱، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۱۶۰ و ورامین با شاخص ۱۹۶ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.