شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۱۶ آذرماه

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/625143/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B6-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _چهارشنبه شانزدهم آذرماه_ به شرح زیر است:

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۱۹، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۴۶، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۲۵ و ملارد با شاخص ۳۴ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های باقرشهر با شاخص ۱۵۴، پارک رازی با شاخص ۱۵۲، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۵۵، علم و صنعت با شاخص ۱۵۸، قرچک با شاخص ۱۵۸، منطقه ۱۵ با شاخص ۱۷۰ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) است.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اقدسیه منطقه یک با شاخص ۱۰۳، پاسداران با شاخص ۱۴۰، پاکدشت با شاخص ۱۰۲، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۱۳۹، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۱۲۹، دماوند با شاخص ۱۲۲، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۱۰۶، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۱۱۲، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۱۴۸، شریف منطقه دو با شاخص ۱۱۸، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۱۴۸، شهرداری منطقه دو با شاخص ۱۰۲، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۱۲۹، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۱۰۸، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۱۳۳، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۱۲۹، شهریار با شاخص ۱۱۷، قائم با شاخص ۱۱۴، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۱۰۲ و ورامین با شاخص ۱۳۸ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۷۱، اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۷۴، باغستان شهریار با شاخص ۹۹، پردیس با شاخص ۷۷، پونک با شاخص ۶۶، چشمه با شاخص ۸۵، دانشگاه تهران با شاخص ۸۰، رباط‌کریم با شاخص ۹۳، ژئوفیزیک با شاخص ۸۶، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۷۶، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۷۷، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۸۰ و میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۶۶ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.