شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۱۶ آبان‌ماه

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _دوشنبه شانزدهم آبان‌ماه_ به شرح زیر است:

همچنین ایستگاه‌های شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۷۱، شهرداری منطقه دو با شاخص ۵۵، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۵۴، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۷۵، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۹۰، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۵۲، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۸۲، شهریار با شاخص ۵۹، علم و صنعت با شاخص ۵۶، قائم با شاخص ۶۰، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۷۶، منطقه ۱۵ با شاخص ۸۷ و میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۶۲ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های چشمه با شاخص ۴۵، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۴۳، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۴۷، قرچک با شاخص ۳۰، گلبرگ با شاخص ۴۶، لواسانات با شاخص ۲۴ و ملارد با شاخص ۴۳ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

وضعیت ایستگاه باقرشهر با شاخص ۱۱۵، پاکدشت با شاخص ۱۳۶، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۴۶، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۱۱۴، شریف منطقه دو با شاخص ۱۴۷ و شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۰۲ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌ها آتی‌ساز با شاخص ۵۱، اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۶۰، اسلام‌شهر با شاخص ۵۶، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۶۸، امام خمینی با شاخص ۹۲، باغستان شهریار با شاخص ۶۰، پارک رازی با شاخص ۷۹، پاسداران با شاخص ۹۳، پردیس با شاخص ۶۲، پونک با شاخص ۵۵، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۸۱، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۷۲، دانشگاه تهران با شاخص ۸۲، دماوند با شاخص ۶۲، رباط کریم با شاخص ۷۱، ژئو فیزیک با شاخص ۵۸، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۵۳ و سلامت با شاخص ۹۷ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/617598/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B6-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87