شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۱۷ آبان‌ماه

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه پاکدشت با شاخص ۱۵۴ در وضعیت ناسالم برای عموم (قرمز) است.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۳۸، پونک با شاخص با شاخص ۴۶، چشمه با شاخص ۴۶، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۴۵، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۱۷، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۴۵، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۳۸، لواسانات با شاخص ۳۰ و میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۴۹ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/617895/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B7-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87

همچنین ایستگاه‌های پاسداران با شاخص ۹۳، پردیس با شاخص ۵۸، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۷۱، تربیت مدرس منطقه ۶ با شاخص ۶۵، تهران پارک شکوفه با شاخص ۹۸، دانشگاه تهران با شاخص ۶۱، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۵۲، دماوند با شاخص ۷۰، رباط کریم با شاخص ۸۱، ژئو فیزیک با شاخص ۵۳، سلامت با شاخص ۹۴ و شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۸۶ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

وضعیت ایستگاه‌های شریف منطقه دو با شاخص ۱۱۰، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۱۲۵، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۰۷ و قرچک با شاخص ۱۰۳ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _سه‌شنبه هفدهم آبان‌ماه_ به شرح زیر است:

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۵۹، اسلام‌شهر با شاخص ۶۳، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۶۶، امام خمینی با شاخص ۶۵، باغستان شهریار با شاخص ۶۷، باقرشهر با شاخص ۹۷ و پارک رازی با شاخص ۷۸ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

وضعیت ایستگاه‌های شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۶۰، شهرداری منطقه دو با شاخص ۸۴، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۶۹، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۶۷، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۶۸، شهریار با شاخص ۸۹، علم و صنعت با شاخص ۸۱، قائم با شاخص ۶۴، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۷۱، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۷۱، ملارد با شاخص ۶۶ و منطقه ۱۵ با شاخص ۷۰ در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) قرار دارد.