شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۱۷ آذرماه

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _پنجشنبه هفدهم آذرماه_ به شرح زیر است:

همچنین وضعیت سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های شریف منطقه دو با شاخص ۱۵۳، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۱۶۹، شهرداری منطقه دو با شاخص ۱۵۲، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۱۵۳، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۱۵۵، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۱۶۴، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۹۴، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۱۶۷، شهریار با شاخص ۱۵۶، علم و صنعت با شاخص ۱۷۲، قائم با شاخص ۱۵۳، قرچک با شاخص ۱۷۴، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۱۵۱، منطقه ۱۵ با شاخص ۱۷۴ و ورامین با شاخص ۱۶۳ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/625319/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B7-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۸۰، اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۸۶، پردیس با شاخص ۹۸، چشمه با شاخص ۷۳، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۹۵، رباط‌کریم با شاخص ۹۱، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۶۱ و میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۶۶ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۱۵۶، امام خمینی با شاخص ۱۵۹، باغستان شهریار با شاخص ۱۵۱، باقرشهر با شاخص ۱۶۸، پارک رازی با شاخص ۱۵۲، پاسداران با شاخص ۱۶۲، پاکدشت با شاخص ۱۵۸، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۱۵۹، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۱۵۷، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۶۷، دماوند با شاخص ۱۵۴، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۱۶۱، سلامت با شاخص ۱۸۶ و شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۱۶۴ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) است.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اقدسیه منطقه یک با شاخص ۱۴۰، پونک با شاخص ۱۰۴، دانشگاه تهران با شاخص ۱۱۳، ژئوفیزیک با شاخص ۱۰۹، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۱۳۵، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۱۱۱ و ملارد با شاخص ۱۴۴ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.