شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۱۸ بهمن‌ماه

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۶۵، باغستان شهریار با شاخص ۶۵، پردیس با شاخص ۶۴، پیشوا با شاخص ۶۲، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۵۱، تهران پارک شکوفه با شاخص ۶۷، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۶۵، دماوند با شاخص ۶۹، رباط‌کریم با شاخص ۹۰ و ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۵۵ در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/639441/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B8-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87

امروز دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های باقرشهر با شاخص ۱۰۲، پاسداران با شاخص ۱۱۲ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۳۳، بزرگراه محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۲۳، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۴۷، پاکدشت با شاخص ۳۵، پونک با شاخص ۴۶، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۴۷، دانشگاه تهران با شاخص ۴۸، ژئوفیزیک با شاخص ۳۵، سلامت با شاخص ۴۶، شهرداری منطقه دو با شاخص ۳۶، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۴۹، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۴۹، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۳۳، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۴۷ و قدس با شاخص ۳۴ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _سه‌شنبه هجدهم بهمن‌ماه_ به شرح زیر است:

همچنین کیفیت هوا در ایستگاه‌های شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۶۲، شریف منطقه دو با شاخص ۵۹، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۶۸، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۵۸، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۵۸، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۵۶، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۶۰، علم و صنعت با شاخص ۶۴، قائم با شاخص ۸۲، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۶۰، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۵۳، ملارد با شاخص ۸۱ و منطقه ۱۵ با شاخص ۶۹ در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) قرار دارد.