شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۲۰ آذرماه

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه لواسانات با شاخص ۱۲ در وضعیت هوای پاک (سبز) است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/625920/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87

امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۲۵۷ در وضعیت هوای بسیار ناسالم (بنفش) است.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۱۷۱، امام خمینی با شاخص ۱۵۳، باغستان شهریار با شاخص ۱۵۹، باقرشهر با شاخص ۱۸۲، پارک رازی با شاخص ۱۶۴، پاسداران با شاخص ۱۶۲، پاکدشت با شاخص ۱۵۶، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۱۵۴، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۵۷، سلامت با شاخص ۱۹۰ و شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۱۷۲ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) است.

همچنین وضعیت سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های شریف منطقه دو با شاخص ۱۵۵، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۱۶۴، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۱۶۵، شهرداری منطقه دو با شاخص ۱۵۵، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۱۵۲، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۱۵۹، شهریار با شاخص ۱۷۳، علم و صنعت با شاخص ۱۵۵، قائم با شاخص ۱۷۵، ملارد با شاخص ۱۶۰، منطقه ۱۵ با شاخص ۱۵۹ و ورامین با شاخص ۱۵۲ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) است.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۶۹، اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۷۰، پردیس با شاخص ۷۹، پونک با شاخص ۷۸، چشمه با شاخص ۷۳، رباط‌کریم با شاخص ۹۸، ژئوفیزیک با شاخص ۹۸، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۹۹، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۵۹، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۶۱ و مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۸۵ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اقدسیه منطقه یک با شاخص ۱۳۴، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۱۱۳، دانشگاه تهران با شاخص ۱۰۳، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۱۱۴، دماوند با شاخص ۱۲۵، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۱۳۷، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۱۳۳ و میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۱۱۲ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _یکشنبه بیستم آذرماه_ به شرح زیر است: