شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۲۰ آبان‌ماه

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های پردیس با شاخص ۳۵، چشمه با شاخص ۴۰ و لواسانات با شاخص ۳۱ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

همچنین ایستگاه‌های تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۵۶، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۱۵۲، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۱۵۳، شریف منطقه دو با شاخص ۱۶۵، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۱۵۳، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۱۶۵ و شهریار با شاخص ۱۵۷ در وضعیت ناسالم برای عموم (قرمز) است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _جمعه بیستم آبان‌ماه_ به شرح زیر است:

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۱۶۰، امام خمینی با شاخص ۱۵۴، باقرشهر با شاخص ۱۸۴، پاکدشت با شاخص ۱۵۲، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۱۵۳ و تربیت‌مدرس منطقه ۶ با شاخص ۱۵۳ در وضعیت ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

وضعیت ایستگاه‌های اقدسیه منطقه یک با شاخص ۱۰۳، باغستان شهریار با شاخص ۱۳۵، پارک رازی با شاخص ۱۲۶، پاسداران با شاخص ۱۲۵، دانشگاه تهران با شاخص ۱۰۸، شهرداری منطقه دو با شاخص ۱۲۱، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۱۴۴، علم و صنعت با شاخص ۱۴۱، ملارد با شاخص ۱۲۰ و منطقه ۱۵ با شاخص ۱۴۹ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

همچنین ایستگاه‌های شریف منطقه دو با شاخص ۷۳، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۵۶، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۹۰، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۵۸، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۸۹، قائم با شاخص ۷۸، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۵۳، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۶۲ و میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۹۱ در وضعیت هوای سالم (زرد) است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/618552/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۶۲، اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۸۲، پونک با شاخص ۷۳، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۸۴، دماوند با شاخص ۹۹، رباط کریم با شاخص ۸۴، ژئوفیزیک با شاخص ۷۳ و سلامت با شاخص ۵۷ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.