شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۲۱ دی‌ماه

امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های باقرشهر با شاخص ۱۵۵، پارک رازی با شاخص ۱۶۲، پاسداران با شاخص ۱۷۶، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۱۵۲، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۵۲، سلامت با شاخص ۱۵۷، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۱۶۰، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۱۵۳، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۱۵۱، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۵۱، علم و صنعت با شاخص ۱۶۶ و منطقه ۱۵ با شاخص ۱۷۸ در وضعیت هوای ناسلم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/633100/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B1-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۱۲۱، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۱۰۶، پونک با شاخص ۱۱۸، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۱۲۵، چشمه با شاخص ۱۱۰، دماوند با شاخص ۱۳۶، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۱۲۰، شهرداری منطقه دو با شاخص ۱۳۶، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۱۳۱، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۱۳۸، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۱۱۱، شهریار با شاخص ۱۲۹، قائم با شاخص ۱۵۰ و قرچک با شاخص ۱۴۲ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

سنجش کیفی هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۵۶، اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۵۴، پاکدشت با شاخص ۹۴، پردیس با شاخص ۷۷، پیشوا با شاخص ۸۲، دانشگاه تهران با شاخص ۸۴، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۹۷، رباط‌کریم با شاخص ۷۲، ژئوفیزیک با شاخص ۹۲، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۹۸، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۵۳، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۶۶، قدس با شاخص ۵۶، ملارد با شاخص ۵۳، میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۶۵ و ورامین با شاخص ۹۳ در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _ چهارشنبه بیست‌ویکم دی‌ماه_ به شرح زیر است: