شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های بزرگراه محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۴۱، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۴۴، پونک با شاخص ۴۳ و دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۴۹ در وضعیت هوای پاک (سبز) است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/660545/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _پنجشنبه بیست و یکم اردیبهشت‌ماه_ به شرح زیر است:

امروز دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۱۵۲، باقرشهر با شاخص ۱۸۵ و قرچک با شاخص ۱۵۴ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۱۱۶، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۱۱، رباط‌کریم با شاخص ۱۴۰، شریف منطقه دو با شاخص ۱۰۵، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۴۸، شهریار با شاخص ۱۱۲، منطقه ۱۵ با شاخص ۱۴۴ و ورامین با شاخص ۱۴۷ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۱۰۰، امام خمینی با شاخص ۵۷، پارک رازی با شاخص ۶۲، پاسداران با شاخص ۹۸، پاکدشت با شاخص ۶۸، پردیس با شاخص ۶۱، پیشوا با شاخص ۷۴، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۹۱، چشمه با شاخص ۷۴، دانشگاه تهران با شاخص ۸۱، دماوند با شاخص ۶۴، ژئوفیزیک با شاخص ۵۸، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۹۲، سلامت با شاخص ۹۱، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۹۸، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۸۵ و شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۷۸ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

همچنین سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های شهرداری منطقه دو با شاخص ۵۲، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۵۳، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۷۱، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۶۷، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۵۱، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۷۳، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۵۹، علم و صنعت با شاخص ۶۸، قائم با شاخص ۹۸، قدس با شاخص ۶۵، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۶۹، ملارد با شاخص ۸۲ و میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۷۳ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.