شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۲۲ فروردین ۱۴۰۲

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۱۰۲، امام خمینی با شاخص ۱۱۶، باقرشهر با شاخص ۱۳۶، پارک رازی با شاخص ۱۳۰، پاسداران با شاخص ۱۱۳، پاکدشت با شاخص ۱۰۱، پردیس با شاخص ۱۱۶، چشمه با شاخص ۱۱۰، دانشگاه تهران با شاخص ۱۱۵، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۱۰۲، سلامت با شاخص ۱۲۵، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۱۱۰، شریف منطقه دو با شاخص ۱۰۵، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۱۰۷، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۱۲۳، علم و صنعت با شاخص ۱۰۶، قرچک با شاخص ۱۱۸، ملارد با شاخص ۱۳۳ و منطقه ۱۵ با شاخص ۱۰۶ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/653833/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۶۵، بزرگراه محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۷۱، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۷۳، پونک با شاخص ۵۶، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۹۰، پیشوا با شاخص ۸۰، تربیت‌مدرس منطقه شش با شاخص ۹۸، دماوند با شاخص ۸۶، ژئوفیزیک با شاخص ۹۳، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۸۴، شهرداری منطقه دو با شاخص ۷۴، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۶۳، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۸۹، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۷۹، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۷۵، شهریار با شاخص ۸۹، قدس با شاخص ۶۹، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۷۲، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۶۷ و ورامین با شاخص ۵۷ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۷۰ و رباط‌کریم با شاخص ۱۶۳ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _سه‌شنبه بیست‌ودوم فروردین‌ماه_ به شرح زیر است: