شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۲۲ آبان‌ماه

وضعیت ایستگاه‌های باقرشهر با شاخص ۱۳۵، دانشگاه تهران با شاخص ۱۲۰، دماوند با شاخص ۱۲۹، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۱۳۹، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۱۴۷، شهرداری منطقه دو با شاخص ۱۲۸، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۱۲۵، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۲۸، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۱۳۷ و مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۱۲۲ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/618968/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B2-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87

همچنین شریف منطقه دو با شاخص ۷۷، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۸۰، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۶۳، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۹۴، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۵۵، شهریار با شاخص ۱۰۰، قائم با شاخص ۶۱، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۶۲، ملارد با شاخص ۹۲ و میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۶۸ در وضعیت هوای سالم (زرد) است.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۷۲، اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۷۳، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۹۴، باغستان شهریار با شاخص ۷۸، پارک رازی با شاخص ۸۲، پونک با شاخص ۹۹، چشمه با شاخص ۶۱، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۷۱، رباط کریم با شاخص ۷۱ و ژئوفیزیک با شاخص ۱۰۰ در وضعیت هوای سالم (زرد) است.

وضعیت کیفیت هوا در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۱۶، امام خمینی با شاخص ۳۳، پردیس با شاخص ۴۸، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۴۸ و لواسانات با شاخص ۲۹ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _یکشنبه بیست‌ودوم آبان‌ماه_ به شرح زیر است:

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های پاسداران با شاخص ۱۵۳، پاکدشت با شاخص ۱۷۵، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۱۵۷، تربیت‌مدرس منطقه شش با شاخص ۱۵۳، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۵۷ و علم و صنعت با شاخص ۱۵۶ در وضعیت ناسالم برای عموم (قرمز) است.