شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۲۳ دی‌ماه

همچنین کیفیت هوا در ایستگاه‌های سلامت با شاخص ۵۸، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۶۶، شریف منطقه دو با شاخص ۷۳، شهرداری منطقه دو با شاخص ۶۴، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۵۵، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۶۷، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۵۴، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۶۱، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۵۴، علم و صنعت با شاخص ۷۲، ملارد با شاخص ۶۳ و منطقه ۱۵ با شاخص ۵۲ در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _ پنجشنبه بیست‌وسوم دی‌ماه_ به شرح زیر است:

امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اقدسیه منطقه یک با شاخص ۶۸، پارک رازی با شاخص ۶۴، پردیس با شاخص ۷۸، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۵۴، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۶۱، تهران پارک شکوفه با شاخص ۶۰، دانشگاه تهران با شاخص ۵۲، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۵۴، دماوند با شاخص ۸۱، رباط‌کریم با شاخص ۵۸ و ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۷۷ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۲۹، اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۱۸، اسلام‌شهر با شاخص ۲۶، امام خمینی با شاخص ۲۳، باقرشهر با شاخص ۴۸، پاکدشت با شاخص ۳۳، پونک با شاخص ۲۹، پیشوا با شاخص ۲۷، چشمه با شاخص ۳۸، ژئوفیزیک با شاخص ۳۵، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۳۳، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۱۶، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۲۹، شهریار با شاخص ۴۰، قائم با شاخص ۴۳، قدس با شاخص ۲۱، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۲۸، میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۳۵ و ورامین با شاخص ۲۸ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/633467/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B3-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87