شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۲۳ شهریور

همچنین دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۹۹، شریف منطقه دو با شاخص ۹۳، شهرداری منطقه دو با شاخص ۵۶، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۷۱، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۹۴، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۸۶، شهریار با شاخص ۵۴، علم و صنعت با شاخص ۷۶، گلبرگ منطقه ۸ با شاخص ۵۴، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۶۸، ملارد با شاخص ۵۵ و میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۹۳ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۵۵، بزرگراه محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۵۸، اسلام‌شهر با شاخص ۷۰، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۵۴، امام‌خمینی با شاخص ۷۳، پارک رازی با شاخص ۹۱، پاسداران با شاخص ۹۰، پونک با شاخص ۵۲، پیشوا با شاخص ۹۳، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۸۱، دانشگاه تهران با شاخص ۱۰۰، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۶۶، دماوند با شاخص ۶۷ و ژئوفیزیک با شاخص ۸۷ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های پردیس با شاخص ۱۲۰، چشمه با شاخص ۱۰۸، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۱۴۸، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۱۲۲ و منطقه ۱۵ با شاخص ۱۲۸ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، سنجش کیفیت هوا امروز _پنجشنبه، بیست‌وسوم شهریورماه_ در ایستگاه‌های پاکدشت با شاخص ۱۵۵، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۵۷، سلامت با شاخص ۱۵۲، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۱۶۳، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۵۵، فرمانداری شهرری با شاخص ۱۵۴، قائم با شاخص ۱۶۰، قرچک با شاخص ۱۶۰ و ورامین با شاخص ۱۶۱ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/687437/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B3-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1