شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۲۳ آذرماه

امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه قرچک با شاخص ۲۱۱ در وضعیت هوای بسیار ناسالم (بنفش) است.

همچنین وضعیت سنجش کیفیت هوای در ایستگاه‌های شریف منطقه دو با شاخص ۱۷۴، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۱۶۴، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۱۹۴، شهرداری منطقه دو با شاخص ۱۶۴، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۱۵۷، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۱۸۵، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۱۸۳، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۸۴، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۱۸۲، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۱۶۷، شهریار با شاخص ۱۶۴، علم و صنعت با شاخص ۱۶۵، قائم با شاخص ۱۸۷، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۱۵۶، منطقه ۱۵ با شاخص ۱۹۲ و ورامین با شاخص ۱۷۲ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) است.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۱۰۷، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۱۱۱، رباط‌کریم با شاخص ۱۰۴، ملارد با شاخص ۱۴۱ و میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۱۱۱ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/626630/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B3-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _چهارشنبه بیست‌وسوم آذرماه_ به شرح زیر است:

وضعیت سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۵۴، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۹۴، پردیس با شاخص ۹۱، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۸۵ و شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۸۱ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد. سنجش کیفیت هوا در ایستگاه لواسانات با شاخص ۱۹ در وضعیت هوای پاک (سبز) است.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۱۶۵، امام خمینی با شاخص ۱۷۶، باغستان شهریار با شاخص ۱۶۵، باقرشهر با شاخص ۱۸۷، پارک رازی با شاخص ۱۸۹، پاکدشت با شاخص ۱۸۸، پونک با شاخص ۱۶۳، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۱۶۹، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۱۷۹، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۷۷، چشمه با شاخص ۱۶۰، دانشگاه تهران با شاخص ۱۵۱، ژئوفیزیک با شاخص ۱۵۶، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۱۷۶، سلامت با شاخص ۱۷۳ و شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۱۸۵ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) است.