شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۲۴ تیرماه ۱۴۰۲

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۱۱۶، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۱۰۴، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۲۱، چشمه با شاخص ۱۳۰، دانشگاه تهران با شاخص ۱۱۱، ژئوفیزیک با شاخص ۱۰۶، رباط‌کریم با شاخص ۱۱۹، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۱۰۶، شریف منطقه دو با شاخص ۱۱۱، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۱۱۴، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۱۱۷، شهرداری منطقه دو با شاخص ۱۱۱، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۱۹، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۱۰۳، قائم با شاخص ۱۱۵، ملارد با شاخص ۱۲۵ و میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۱۰۲ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، ایمنا، سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های پردیس با شاخص ۱۵۹، فرمانداری شهرری با شاخص ۱۵۶ و منطقه ۱۵ با شاخص ۱۷۸ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۷۸، بزرگراه محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۷۵، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۸۰، امام خمینی با شاخص ۹۹، پارک رازی با شاخص ۸۲، پونک با شاخص ۸۲، پیشوا با شاخص ۹۶، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۹۲، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۹۶، دماوند با شاخص ۹۳، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۷۵، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۹۹، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۹۴، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۸۹، شهریار با شاخص ۱۰۰، علم و صنعت با شاخص ۹۱، قدس با شاخص ۷۹، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۶۴ و مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۹۴ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/673432/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B4-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2