شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۲۴ شهریور

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/687580/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های بزرگراه محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۱۲۱، امام‌خمینی با شاخص ۱۳۱، پارک رازی با شاخص ۱۱۴، پاسداران با شاخص ۱۰۲، پاکدشت با شاخص ۱۱۰، پردیس با شاخص ۱۲۳، پونک با شاخص ۱۲۶، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۱۵۰، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۱۰۶، شریف منطقه دو با شاخص ۱۴۰، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۱۲۸، شهرداری منطقه دو با شاخص ۱۰۱، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۱۹، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۱۲۳، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۱۰۶، گلبرگ منطقه ۸ با شاخص ۱۱۵، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۱۳۷، منطقه ۱۵ با شاخص ۱۱۵ و میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۱۱۴ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، سنجش کیفیت هوا امروز _جمعه، بیست‌وچهارم شهریورماه_ در ایستگاه تهران پارک شکوفه با شاخص ۲۱۵ در وضعیت هوای بسیار ناسالم (بنفش) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های چشمه با شاخص ۱۶۹، دانشگاه تهران با شاخص ۱۵۲، ژئوفیزیک با شاخص ۱۷۲، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۱۸۹، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۱۵۴ و علم و صنعت با شاخص ۱۵۵ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۷۸، اسلام‌شهر با شاخص ۶۳، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۷۲، پیشوا با شاخص ۷۱، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۹۱، دماوند با شاخص ۸۰، سلامت با شاخص ۹۲، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۸۸، فرمانداری شهرری با شاخص ۷۵، قائم با شاخص ۸۷، قرچک با شاخص ۷۰ و ورامین با شاخص ۵۷ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد. ایستگاه‌های شهریار با شاخص ۴۹ و ملارد با شاخص ۳۲ رد وضعیت هوای پاک (سبز) است.