شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۲۴ آبان‌ماه

همچنین ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۹۴، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۸۵، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۷۳، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۱۰۰، شهریار با شاخص ۷۶، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۷۵، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۹۸ و ملارد با شاخص ۸۱ در وضعیت هوای سالم (زرد) است.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۵۲، اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۷۰، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۹۱، باغستان شهریار با شاخص ۸۱، پردیس با شاخص ۶۳، چشمه با شاخص ۵۳، دانشگاه تهران با شاخص ۷۷، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۶۳، دماوند با شاخص ۸۹، رباط کریم با شاخص ۸۷ و ژئوفیزیک با شاخص ۹۵ در وضعیت هوای سالم (زرد) است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _سه‌شنبه بیست‌وچهارم آبان‌ماه_ به شرح زیر است:

وضعیت ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۱۰۳، امام خمینی با شاخص ۱۴۰، پارک رازی با شاخص ۱۴۵، پاسداران با شاخص ۱۱۱، پاکدشت با شاخص ۱۳۸، پونک با شاخص ۱۰۳، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۱۳۲، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۱۲۴، شهرداری منطقه دو با شاخص ۱۰۲، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۱۴۱، علم و صنعت با شاخص ۱۰۲، قائم با شاخص ۱۱۹، منطقه ۱۵ با شاخص ۱۱۹ و میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۱۰۳ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های باقرشهر با شاخص ۱۵۷، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۵۳، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۱۵۵، شریف منطقه دو با شاخص ۱۶۰، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۱۵۸، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۱۵۲، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۵۷ و قرچک با شاخص ۱۵۲ در وضعیت ناسالم برای عموم (قرمز) است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/619520/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87

وضعیت کیفیت هوا در ایستگاه‌های سلامت با شاخص ۴۴، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۹ و لواسانات با شاخص ۲۷ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.