شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۲۵ آذرماه

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۴ لواسانات با شاخص ۲۲ در وضعیت هوای پاک (سبز) است.

وضعیت سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۶۹، اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۶۶، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۹۹، پردیس با شاخص ۶۴، چشمه با شاخص ۵۶، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۶۸، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۶۶، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۸۶ و میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۷۴ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _جمعه بیست‌وپنجم آذرماه_ به شرح زیر است:

همچنین وضعیت سنجش کیفیت هوای در ایستگاه‌های شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۱۶۱، شهرداری منطقه دو با شاخص ۱۵۷، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۱۵۶، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۱۶۹، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۱۶۲، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۸۲، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۱۶۰، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۱۵۴، شهریار با شاخص ۱۸۵، علم و صنعت با شاخص ۱۵۵، قائم با شاخص ۱۶۵، قرچک با شاخص ۱۷۹، ملارد با شاخص ۱۷۱، منطقه ۱۵ با شاخص ۱۶۱ و ورامین با شاخص ۱۸۳ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) است.

امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه باقرشهر با شاخص ۲۱۵ در وضعیت هوای بسیار ناسالم (بنفش) است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/626980/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B5-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۱۸۳، باغستان شهریار با شاخص ۱۷۱، پارک رازی با شاخص ۱۷۵، پاسداران با شاخص ۱۵۵، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۱۵۳، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۱۶۳، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۵۴، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۱۶۱، سلامت با شاخص ۱۶۴، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۱۵۴ و شریف منطقه دو با شاخص ۱۵۷ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) است.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های امام خمینی با شاخص ۱۲۱، پاکدشت با شاخص ۱۲۳، پونک با شاخص ۱۱۴، پیشوا با شاخص ۱۲۶، دانشگاه تهران با شاخص ۱۰۴، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۱۱۴، رباط‌کریم با شاخص ۱۳۵و ژئوفیزیک با شاخص ۱۱۳ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.