شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۲۵ دی‌ماه

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _یکشنبه بیست‌وپنجم دی‌ماه_ به شرح زیر است:

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/633910/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B5-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۴۷، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۳۵، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۴۹، قدس با شاخص ۳۸ و میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۴۶ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۶۳، اسلام‌شهر با شاخص ۶۴، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۸۷، باقرشهر با شاخص ۹۴، پارک رازی با شاخص ۹۵، پاکدشت با شاخص ۵۸، پونک با شاخص ۶۴، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۸۲، پیشوا با شاخص ۷۲، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۸۰، تهران پارک شکوفه با شاخص ۸۶، چشمه با شاخص ۵۵، دانشگاه تهران با شاخص ۵۹، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۷۴، رباط‌کریم با شاخص ۶۰، ژئوفیزیک با شاخص ۶۱ و ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۸۳ در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های امام خمینی با شاخص ۱۲۰، پردیس با شاخص ۱۰۳، دماوند با شاخص ۱۲۲، سلامت با شاخص ۱۰۱، شهرداری منطقه دو با شاخص ۱۰۵، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۰۴، علم و صنعت با شاخص ۱۱۵ و منطقه ۱۵ با شاخص ۱۰۱ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

همچنین کیفیت هوا در ایستگاه‌های شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۹۳، شریف منطقه دو با شاخص ۹۷، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۶۶، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۹۸، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۸۸، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۹۴، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۸۸، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۸۳، شهریار با شاخص ۵۹، قائم با شاخص ۸۵، قرچک با شاخص ۶۱، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۷۰، ملارد با شاخص ۶۹ و ورامین با شاخص ۶۳ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.