شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۲۵ فروردین ۱۴۰۲

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/654475/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B5-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۴۴، بزرگراه محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۳۷، اسلام‌شهر با شاخص ۳۹، امام خمینی با شاخص ۴۱، باغستان شهریار با شاخص ۴۲، تربیت‌مدرس منطقه شش با شاخص ۴۷، ژئوفیزیک با شاخص ۴۸، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۴۶، شهرداری منطقه دو با شاخص ۴۲، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۳۶، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۴۵، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۴۹، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۴۷، قائم با شاخص ۴۵ و میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۳۸ در وضعیت هوای پاک (سبز) است.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه قرچک با شاخص ۱۰۴ در وضعیت هوای سالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _جمعه بیست‌وپنجم فروردین‌ماه_ به شرح زیر است:

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اقدسیه منطقه یک با شاخص ۶۰، باقرشهر با شاخص ۶۱، پارک رازی با شاخص ۷۳، پاسداران با شاخص ۸۶، پاکدشت با شاخص ۸۳، پردیس با شاخص ۹۵، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۵۱، پیشوا با شاخص ۶۹، تهران پارک شکوفه با شاخص ۸۷، چشمه با شاخص ۵۴، دانشگاه تهران با شاخص ۶۵، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۶۵، دماوند با شاخص ۶۹، رباط‌کریم با شاخص ۷۱ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

همچنین دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۵۲، سلامت با شاخص ۷۰، شریف منطقه دو با شاخص ۵۷، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۵۱، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۵۴، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۶۴، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۶۴، شهریار با شاخص ۵۱، علم و صنعت با شاخص ۵۴، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۶۶، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۵۴، منطقه ۱۵ با شاخص ۶۹ و ورامین با شاخص ۷۲ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.