شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۲۵ خرداد ۱۴۰۲

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۵۰، شهریار با شاخص ۲۹ و لواسانات با شاخص ۴۵ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/667265/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B5-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

همچنین دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های شهرداری منطقه چهار با شاخص ۶۴، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۸۹، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۷۷، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۶۶، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۹۰، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۷۹، علم و صنعت با شاخص ۷۷، قائم با شاخص ۸۶، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۵۲، ملارد با شاخص ۵۸، میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۶۷ و ورامین با شاخص ۸۱ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های بزرگراه محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۷۸، اسلام‌شهر با شاخص ۵۹، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۵۹، امام خمینی با شاخص ۸۵، پارک رازی با شاخص ۸۰، پردیس با شاخص ۹۹، پونک با شاخص ۶۳، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۶۱، دماوند با شاخص ۷۴، رباط‌کریم با شاخص ۹۱، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۷۲، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۷۶، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۸۶ و شهرداری منطقه دو با شاخص ۵۶ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های باقرشهر با شاخص ۱۰۵، پاکدشت با شاخص ۱۴۸، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۱۳۰، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۳۲، دانشگاه تهران با شاخص ۱۱۰، شریف منطقه دو با شاخص ۱۰۷، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۱۰۱، فرمانداری شهرری با شاخص ۱۰۹، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۱۱۳ و منطقه ۱۵ با شاخص ۱۱۶ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.