شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۲۵ شهریور

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های پاکدشت با شاخص ۱۱۰، پردیس با شاخص ۱۲۱، چشمه با شاخص ۱۱۶، شریف منطقه دو با شاخص ۱۰۱ و منطقه ۱۵ با شاخص ۱۰۶ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

همچنین دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های شهرداری منطقه چهار با شاخص ۶۷، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۹۰، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۷۰، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۷۱، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۶۲، شهریار با شاخص ۵۱، علم و صنعت با شاخص ۶۶، فرمانداری شهرری با شاخص ۷۵، قائم با شاخص ۷۶، قرچک با شاخص ۸۵، گلبرگ منطقه ۸ با شاخص ۵۲، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۹۰، میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۵۹ و ورامین با شاخص ۶۹ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد. ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۴۶، دماوند با شاخص ۴۲ و ملارد با شاخص ۴۸ در وضعیت هوای پاک (سبز) است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، سنجش کیفیت هوا امروز _شنبه بیست‌وپنجم شهریورماه_ در ایستگاه تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۶۶ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۷۳، بزرگراه محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۷۵، امام‌خمینی با شاخص ۸۳، باقرشهر با شاخص ۸۸، پارک رازی با شاخص ۷۴، پاسداران با شاخص ۹۹، پونک با شاخص ۶۴، پیشوا با شاخص ۷۸، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۸۰، دانشگاه تهران با شاخص ۸۷، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۶۶، ژئوفیزیک با شاخص ۷۴، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۷۵، سلامت با شاخص ۷۴، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۷۱، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۷۰ و شهرداری منطقه دو با شاخص ۷۸ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/687730/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B5-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1