شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۲۵ آبان‌ماه

وضعیت کیفیت هوا در ایستگاه‌های شهرداری منطقه چهار با شاخص ۱۳ و لواسانات با شاخص ۲۹ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد. شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/619746/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B5-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۱۶۴، باقرشهر با شاخص ۱۶۳، پارک رازی با شاخص ۱۵۱، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۶۱، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۱۵۷، شریف منطقه دو با شاخص ۱۵۹، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۱۵۱، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۶۶، شهریار با شاخص ۱۵۱ و قرچک با شاخص ۱۷۴ در وضعیت ناسالم برای عموم (قرمز) است.

وضعیت ایستگاه‌های امام خمینی با شاخص ۱۲۰، پاسداران با شاخص ۱۴۹، پاکدشت با شاخص ۱۲۶، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۱۲۳، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۱۱۹، دماوند با شاخص ۱۲۴، رباط کریم با شاخص ۱۱۹ و ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۱۳۷ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

همچنین ایستگاه‌های شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۱۳۰، شهرداری منطقه دو با شاخص ۱۰۴، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۱۱۲، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۱۴۲، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۱۴۹، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۱۱۷، قائم با شاخص ۱۱۱، ملارد با شاخص ۱۳۲ و منطقه ۱۵ با شاخص ۱۴۹ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۵۸، اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۷۸، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۸۲، پردیس با شاخص ۷۹، پونک با شاخص ۷۳، چشمه با شاخص ۵۹، دانشگاه تهران با شاخص ۹۸، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۷۴، ژئوفیزیک با شاخص ۸۸، سلامت با شاخص ۶۶، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۶۸، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۹۰، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۸۸ و میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۹۴ در وضعیت هوای سالم (زرد) است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _چهارشنبه بیست‌وپنجم آبان‌ماه_ به شرح زیر است: