شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۲۶ آبان

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/704800/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B6-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86

به گزارش خبرنگار ایمنا، سنجش کیفیت هوا امروز _جمعه بیست‌وششم آبان‌_ در ایستگاه پیشوا با شاخص ۱۵۸ در وضعیت ناسالم (قرمز)، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۱۱۸، شریف منطقه دو با شاخص ۱۱۰، فرمانداری شهرری با شاخص ۱۴۸، منطقه ۱۵ با شاخص ۱۲۳ و ورامین با شاخص ۱۳۸، در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۵۶، امام خمینی با شاخص ۵۵، باقرشهر با شاخص ۸۷، پارک رازی با شاخص ۷۹، پاسداران با شاخص ۹۲، پاکدشت با شاخص ۹۴، پردیس با شاخص ۵۹، پونک با شاخص ۸۱، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۸۷، تهران پارک شکوفه با شاخص ۶۸، چشمه با شاخص ۶۴، دانشگاه تهران با شاخص ۹۰، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۷۰، رباط‌کریم با شاخص ۶۴، ژئوفیزیک با شاخص ۷۲، در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۲۶، اسلام‌شهر با شاخص ۳۹، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۴۹، بهارستان با شاخص ۲۹، دماوند با شاخص ۴۰، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۴۵، شهریار با شاخص ۴۸، قدس با شاخص ۲۹، لواسانات با شاخص ۴۶ و میدان مفتح منطقه ۹ با شاخص ۴۲ در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد.

همچنین دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۸۱، سلامت با شاخص ۹۷، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۶۸، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۹۸، شهرداری منطقه دو با شاخص ۶۸، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۷۴، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۷۸، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۷۷، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۸۰، علم و صنعت با شاخص ۶۶، قائم با شاخص ۹۵، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۵۴، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۷۹، ملارد با شاخص ۷۵، در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.