شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۲۶ شهریور

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های امام‌خمینی با شاخص ۱۱۴، پارک رازی با شاخص ۱۰۴، پاسداران با شاخص ۱۱۴، پاکدشت با شاخص ۱۳۸، پردیس با شاخص ۱۵۰، پیشوا با شاخص ۱۱۲، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۱۱۴، چشمه با شاخص ۱۲۳، دانشگاه تهران با شاخص ۱۲۳، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۱۱۰، سلامت با شاخص ۱۴۲، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۱۳۳، شریف منطقه دو با شاخص ۱۳۴، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۱۳۵، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۱۳۹، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۱۱۳، فرمانداری شهرری با شاخص ۱۲۲، منطقه ۱۵ با شاخص ۱۲۵ و میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۱۱۳ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۷۶، بزرگراه محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۹۰، اسلام‌شهر با شاخص ۸۷، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۷۷، پونک با شاخص ۷۹، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۷۴، ژئوفیزیک با شاخص ۹۲، شهرداری منطقه دو با شاخص ۷۳، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۸۶، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۸۰، شهریار با شاخص ۵۹، علم و صنعت با شاخص ۹۱، گلبرگ منطقه ۸ با شاخص ۶۳، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۹۳ و ملارد با شاخص ۷۲ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/687919/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B6-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1

به گزارش خبرنگار ایمنا، سنجش کیفیت هوا امروز _یکشنبه بیست‌وششم شهریورماه_ در ایستگاه‌های باقرشهر با شاخص ۱۵۱، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۶۶، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۶۱، قائم با شاخص ۱۵۴، قرچک با شاخص ۱۶۱ و ورامین با شاخص ۱۵۹ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.