شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۲۷ آذرماه

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اقدسیه منطقه یک با شاخص ۱۱۱، پاسداران با شاخص ۱۴۸، پاکدشت با شاخص ۱۲۲، پیشوا با شاخص ۱۱۷، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۱۴۷، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۴۹، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۱۲۹، سلامت با شاخص ۱۱۳، شریف منطقه دو با شاخص ۱۴۱، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۱۰۶، شهرداری منطقه دو با شاخص ۱۵۰، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۱۱۲، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۱۰۲ و ورامین با شاخص ۱۳۸ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _یکشنبه بیست‌وهفتم آذرماه_ به شرح زیر است:

امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های امام خمینی با شاخص ۱۵۱، باقرشهر با شاخص ۱۵۲، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۱۶۱، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۱۵۶، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۱۶۲، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۱۵۲، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۱۵۴، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۶۹، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۱۵۸، علم و صنعت با شاخص ۱۵۲، قائم با شاخص ۱۵۲، قرچک با شاخص ۱۵۹ و منطقه ۱۵ با شاخص ۱۶۴ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) است.

وضعیت سنجش کیفیت هوای در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۶۰، اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۷۸، اسلام‌شهر با شاخص ۹۶، باغستان شهریار با شاخص ۷۳، پارک رازی با شاخص ۱۰۰، پونک با شاخص ۸۰، چشمه با شاخص ۸۷، دانشگاه تهران با شاخص ۸۶، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۸۴، رباط‌کریم با شاخص ۶۶، ژئوفیزیک با شاخص ۷۶، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۹۶، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۵۳، شهریار با شاخص ۷۰، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۶۵ و ملارد با شاخص ۶۵ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد. همچنین ایستگاه پردیس با شاخص ۳۳ در وضعیت هوای پاک (سبز) است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/627481/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B7-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87