شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۲۷ فروردین ۱۴۰۲

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۷۴، امام خمینی با شاخص ۶۳، پارک رازی با شاخص ۹۵، پاکدشت با شاخص ۸۶، پردیس با شاخص ۷۸، پونک با شاخص ۵۷، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۷۳، دانشگاه تهران با شاخص ۹۹، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۸۹، دماوند با شاخص ۹۱، ژئوفیزیک با شاخص ۶۹، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۸۰، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۸۸ و شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۸۹ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/654947/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اقدسیه منطقه یک با شاخص ۱۰۱، باقرشهر با شاخص ۱۱۹، پاسداران با شاخص ۱۰۳، پیشوا با شاخص ۱۲۳، تربیت‌مدرس منطقه شش با شاخص ۱۱۵، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۲۱، شریف منطقه دو با شاخص ۱۲۵، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۱۲۹، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۱۰۴، قائم با شاخص ۱۳۹، قرچک با شاخص ۱۴۸ و منطقه ۱۵ با شاخص ۱۳۹ در وضعیت هوای سالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

همچنین سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های شهرداری منطقه دو با شاخص ۸۴، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۷۷، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۷۴، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۷۶، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۶۴، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۵۸، شهریار با شاخص ۶۰، علم و صنعت با شاخص ۹۱، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۶۲، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۵۵ و میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۷۰ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۳۵، بزرگراه محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۴۱، باغستان شهریار با شاخص ۳۹، چشمه با شاخص ۳۸، قدس با شاخص ۳۰ و ورامین با شاخص ۴۴ در وضعیت هوای پاک (سبز) است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _یکشنبه بیست‌وهفتم فروردین‌ماه_ به شرح زیر است:

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه رباط‌کریم با شاخص ۱۵۱ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.