شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۲۷ تیرماه ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار ایمنا، سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های پاسداران با شاخص ۱۵۲ و منطقه ۱۵ با شاخص ۱۵۵ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های بزرگراه محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۱۱۴، پارک رازی با شاخص ۱۰۱، پاکدشت با شاخص ۱۲۱، پردیس با شاخص ۱۲۰، پونک با شاخص ۱۰۲، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۱۳۷، پیشوا با شاخص ۱۱۲، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۱۱۰، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۴۵، ژئوفیزیک با شاخص ۱۱۰، شریف منطقه دو با شاخص ۱۳۲، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۱۰۵، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۱۴۱، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۱۲۹، فرمانداری شهرری با شاخص ۱۲۷ و مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۱۱۸ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۶۳، اسلام‌شهر با شاخص ۶۴، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۹۱، باغستان شهریار با شاخص ۶۰، باقرشهر با شاخص ۷۹، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۹۲، دماوند با شاخص ۶۴، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۸۴، سلامت با شاخص ۷۱، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۷۸، شهرداری منطقه دو با شاخص ۹۳، شهرداری منطقه ۴ با شاخص ۷۷، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۹۳، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۹۷، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۷۷، علم و صنعت با شاخص ۷۶، قائم با شاخص ۸۳، قرچک با شاخص ۸۹، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۶۵، میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۹۷ و ورامین با شاخص ۷۴ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/674165/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B7-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2