شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۲۷ آبان

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۸۰، اسلام‌شهر با شاخص ۸۷، امام خمینی با شاخص ۹۰، پارک رازی با شاخص ۶۴، پاسداران با شاخص ۶۱، پردیس با شاخص ۸۹، پونک با شاخص ۸۲، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۹۷، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۹۵، تهران پارک شکوفه با شاخص ۹۵، چشمه با شاخص ۸۵، دانشگاه تهران با شاخص ۹۴، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۷۸، دماوند با شاخص ۷۰، رباط‌کریم با شاخص ۶۶، ژئوفیزیک با شاخص ۷۹ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

همچنین دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۸۸، شهرداری منطقه دو با شاخص ۸۵، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۷۵، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۹۷، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۶۲، شهریار با شاخص ۶۵، علم و صنعت با شاخص ۶۰، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۵۹، لواسانات با شاخص ۶۰، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۷۴، ملارد با شاخص ۸۲، میدان مفتح منطقه ۹ با شاخص ۷۷ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۴۳، بهارستان با شاخص ۴۲، قدس با شاخص ۴۶، در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، سنجش کیفیت هوا امروز _شنبه بیست‌وهفتم آبان‌_ در ایستگاه فرمانداری شهرری با شاخص ۱۵۲ در وضعیت (قرمز)، باقرشهر با شاخص ۱۳۳، پاکدشت با شاخص ۱۱۷، پیشوا با شاخص ۱۱۹، سلامت با شاخص ۱۲۸، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۱۲۰، شریف منطقه دو با شاخص ۱۲۰، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۱۰۲، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۱۲، قائم با شاخص ۱۳۰، منطقه ۱۵ با شاخص ۱۰۵، ورامین با شاخص ۱۲۷ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/705005/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B7-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86