شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۲۷ شهریور

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۶۰، بزرگراه محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۶۴، اسلام‌شهر با شاخص ۸۰، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۵۸، امام‌خمینی با شاخص ۷۶، پارک رازی با شاخص ۶۴، پاسداران با شاخص ۸۲، پونک با شاخص ۵۲، پیشوا با شاخص ۶۴، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۶۹، چشمه با شاخص ۸۹، دانشگاه تهران با شاخص ۷۱، ژئوفیزیک با شاخص ۷۲، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۶۹، سلامت با شاخص ۸۷، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۸۲، شریف منطقه دو با شاخص ۸۹ و شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۷۶ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سنجش کیفیت هوا امروز _دوشنبه بیست‌وهفتم شهریورماه_ در ایستگاه‌های تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۵۹ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های باقرشهر با شاخص ۱۱۱، پاکدشت با شاخص ۱۲۱، پردیس با شاخص ۱۰۴، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۱۰۳ و قرچک با شاخص ۱۳۰ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

همچنین دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های شهرداری منطقه دو با شاخص ۵۹، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۷۱، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۸۲، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۹۴، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۸۹، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۶۰، شهریار با شاخص ۵۸، علم و صنعت با شاخص ۷۰، فرمانداری شهرری با شاخص ۹۷، قائم با شاخص ۹۴، گلبرگ منطقه ۸ با شاخص ۷۶، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۷۱، ملارد با شاخص ۷۲، منطقه ۱۵ با شاخص ۸۵، میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۶۵ و ورامین با شاخص ۹۹ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد. ایستگاه دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۴۱ در وضعیت پاک (سبز) است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/688229/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1