شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۲۷ آبان‌ماه

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های امام خمینی با شاخص ۱۰۵، باقرشهر با شاخص ۱۴۶، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۱۰۲، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۱۶، دانشگاه تهران با شاخص ۱۰۵، دماوند با شاخص ۱۳۰، شریف منطقه دو با شاخص ۱۴۴، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۱۴۳ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه پارک رازی با شاخص ۲۴۰ در وضعیت هوای بسیار ناسالم (بنفش) است.

همچنین شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۸۲، شهرداری منطقه دو با شاخص ۵۶، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۹۰، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۹۷، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۵۷، شهریار با شاخص ۹۶، قائم با شاخص ۷۵، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۷۶، ملارد با شاخص ۸۰ و میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۶۵ در وضعیت هوای سالم (زرد) است.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۴۱، اسلام‌شهر با شاخص ۱۶، پردیس با شاخص ۳۹، پونک با شاخص ۴۹، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۴۳، سلامت با شاخص ۳۰، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۴۳، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۳۶، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۴۴ و لواسانات با شاخص ۲۳ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/620167/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B7-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87

وضعیت ایستگاه‌های اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۵۹، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۶۷، پاسداران با شاخص ۵۵، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۹۹، چشمه با شاخص ۶۴، رباط‌کریم با شاخص ۷۱، ژئوفیزیک با شاخص ۵۵، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۷۲ و شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۷۶ در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) است.

وضعیت ایستگاه‌های پاکدشت با شاخص ۱۵۷، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۱۵۲، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۵۲، قرچک با شاخص ۱۵۳ و منطقه ۱۵ با شاخص ۱۷۳ در وضعیت ناسالم برای عموم (قرمز) است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _جمعه بیست‌وهفتم آبان‌ماه_ به شرح زیر است: